Flag Orosháza és Vidéke Ipartestület

IPOSZlogo

Kisvállalkozói érdekképviselet
Az Orosháza és Vidéke Ipartestület története újraalakításától napjainkig

Az Orosháza és Vidéke Ipartestület történetében is a rendszerváltozás hozott új fejezetet.
A Kisiparosok Országos Szövetsége (KIOSZ), mint akkor egyedüli – kötelező tagsági jogintézménnyel – kisiparosokat tömörítő szervezet, úgyszintén komoly változás elé nézett. Újjáalakulásától kezdve mind a mai napig – néhány kisebb változtatástól eltekintve – az Ipartestület ezen alapszabály alapján végzi tevékenységét: „A társulat célja, a társulati tagok közös iparérdekeit előmozdítani: nevezetesen : a) A kézművesipar virágzását az iparosztály szellemi és anyagi érdekeit, a közművelődést, iparos szakismeretek fejlesztését egyesült erővel előmozdítani.” (Szó szerint átvett idézet az Orosházi Első Általános Ipartársulat 1874-ben íródott alapszabályából.)
Az alapszabály általános elvként mondja ki, hogy iparosnak és vállalkozónak azt tekintik, aki munkája minőségével és emberi magatartásával vívja ki ezt a címet.
Az Orosháza és Vidéke Ipartestület tagja lehet minden olyan iparos, egyéni és magánvállalkozás, ezek alkalmazottai és segítő családtagjai, valamint gazdasági társaság, aki az Ipartestület megfogalmazott célját és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri, illetve vállalja, hogy a tagsággal járó fenntartási hozzájárulás összegét (tagdíjat) maradéktalanul befizeti.
Az Ipartestület politikai pártoktól független szervezet, s feladatait pártsemlegesen végzi.
Bővebben...