Flag Orosháza és Vidéke Ipartestület

IPOSZlogo

TÁMOP 2.1.4-09/1-2010-0007

Az új képzési szerkezetben szereplő képzések tervezett témakörei.

 
Képzés témaköre
Óraszám
Hallgatók
létszáma
Képzési
csoport
száma
Képzési
napok
száma
1 Környezetvédelem (megújuló energia) 84 15 1 11
2 EU ismeretek 40 50 2 4
3 Nyelv (szakmai-üzleti német) 60 100 10 15
4 Nyelv (szakmai-üzleti angol) 60 60 6 15
5 Vállalkozási ismeretek 60 360 18 6
6 Nyelv (kommunikációs német) 120 200 20 30
7 Nyelv (kommunikációs angol) 120 150 15 30
8 Kommunikációs készségek fejlesztése 40 150 6 4
9 Értékesítési tréning 64 140 7 8
10 Tehergépkocsi vezetői továbbképzés 35 500 20 4
11 Női fodrász továbbképzés 30 100 5 3
12 Kozmetikus továbbképzés 50 40 4 5
13 Fodrász mestervizsga felkészítő 96 30 3 12
14 Kozmetikus mestervizsga felkészítő 96 20 2 12
15 Sminkes tanfolyam 96 60 6 12
      1975 125  

 

Környezetvédelem (Megújuló energia) témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Az alternatív energiaforrások helye és lehetőségei a mai gazdasági erőviszonyok
között (befektetési és megtérülési-gazdasági és piaci vonzatai);
• A napkollektoros napenergia-hasznosítás;
• Alacsony hőmérsékletű fűtések nyújtotta lehetőségek;
• Megújuló energiaforrások hűtési igény esetén;
• Épületek temperálása;
• Esővíz hasznosítás, szennyvizek hasznosítása;
• Megújuló energiaforrások hasznosítása hőszivattyúkkal;
• Alapvető tervezési szempontok megújuló energiaforrások felhasználásával épülő ház esetén
(épület fűtésének megtervezése megújuló energiák felhasználásával);
• Az alternatív energiaforrások felhasználása során tapasztalható jellemző kivitelezési,
beüzemelési hibák, karbantartási problémák.

EU ismeretek témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Az Európai Unió története, felépítésével elérni kívánt célok szerepe az európai integrációban
és a tagországok nemzeti beilleszkedésében;
• Az Európai Unió működésének jellemzői és sajátosságai, Magyarország helye és szerepe a
működésben, hazai céljaink a részvételben;
• Magyarország által elérhető Európai Uniós támogatási források rendszere és jellemzői és a
források felhasználásával megnyílt fejlesztési lehetőségeink;
• Jelenleg meglévő pályázati lehetőségek bemutatása,
• Eddigi pályázati eredmények ismertetése.

Angol és német nyelvű témakörű képzés (üzleti és kommunikációs német és angol nyelvű képzés)
A képzés tervezett témakörei:
A képzésen a résztvevő a vállalkozások napi üzletmenetében, továbbá személyes életében előforduló helyzetek során szükséges német/angol nyelvű kapcsolattartást és ezen helyzetek
kezelését (személyesen és telefonon), valamint írásos kapcsolattartást igénylő egyszerűbb
tevékenységek ellátását (levél és e-mail írása, valamint írásos anyagok olvasása és szövegértése) tanulhatják meg.

Vállalkozási ismeretek témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Tárgyalástechnikai elemek megismerése és gyakorlati alkalmazása;
• Vállalkozások célkitűzéseinek meghatározása és rendszerezése;
• Vállalkozások helyzetelemzése és a megfogalmazott célkitűzésekkel való összevetése;
• Vállalkozások célkitűzésének eléréséhez szükséges, illetve megvalósítható stratégiai, üzleti
tervek kidolgozása különböző időszakokra vonatkozóan;
• Üzleti tervek alapján megvalósítási terv készítése, figyelembe véve a helyi és távolabbi
vállalkozásokkal együttműködésekben rejlő lehetőségeket, illetve korlátokat (egyaránt a
beszállítói és vevői oldalon, a saját üzleti profil alapján)
• Kommunikációs készségek fejlesztése.

Kommunikáció ismeretek témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Különböző időtávra vonatkozó személyes célok kitűzése és megvalósítása, figyelembe
véve a szervezet célkitűzéseit;
• A célkitűzéseket is figyelembe vevő helyzetelemzés (személyes és saját szervezeti) elvégzése,
a célok eléréséhez vezető alternatív utak/viselkedések kidolgozása;
• A saját célok mások céljaival való összevetése és egyeztetése;
• Konfliktusok felismerése és kezelése
• Aversenyhelyzet és az abból fakadó, konfliktusos helyzetek és az agresszió kezelése, konszenzuskeresés; együttműködések kialakítására való törekvés;
• Megállapodások és együttműködések kialakítása, tartalmi és időbeli vonatkozásban, feladat és hatáskör megosztással, ellenőrzéssel, felelősségvállalással.

Értékesítési tréning témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Az értékesítéshez szükséges általános tájékozódási, döntési és cselekvőképességi készségek
fejlesztése;
• Az értékesítés részfolyamatainak megismerése a saját vállalkozásban, a vevői kör igényeinek az értékesítés szempontjából történő felmérése, a hatékony értékesítés céljából;
• A vállalkozás értékesítési céljainak meghatározása, a vállalkozási profil (termék, szolgáltatás) és az értékesítési referenciák bemutatása; • A vevői kör felé történő ajánlati módszerek és technikák elsajátítása, (gyakorlati mintaalkalmazások); különböző árképzési szempontok, illetve lehetőségek figyelembevételével; • Különböző háttértudású embereknek történő értékesítés módszerei és technikái.

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Biztonsági szabályokon alapuló, ésszerű vezetés, rakományrögzítés-technológia;
• Előírások alkalmazása;
• Egészségügyi, közúti, közlekedési és környezeti biztonság, a vezetési és pihenőidő
szabályai és a tachográf használatra vonatkozó előírások;
• Konzultáció;
• Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas korszerű szimulátor berendezésen.

Női fodrász továbbképzés témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Haj diagnosztizálása;
• A frizurakészítés újabb módszereinek, eszközeinek és anyagainak bemutatása;
• A munkavédelemmel összefüggő új szabályok és eljárások ismertetése, alkalmazása (a bemutatott új vegyszerekre vonatkoztatva); • Az új ismeretek begyakorlása.

Kozmetikus továbbképzés témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Szakmai anatómia ismeretek felfrissítése;
• Bőr diagnosztizálása;
• A kozmetikai kezelések során használt újabb módszerek, eszközök és anyagok bemutatása.

Fodrász mestervizsga felkészítő témakörű
képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Haj diagnosztizálása;
• A frizurakészítés módszereinek, eszközeinek és anyagainak bemutatása;
• A munkavédelemmel összefüggő új szabályok és eljárások ismertetése, alkalmazása (a bemutatott új vegyszerekre vonatkoztatva)
• Szakmai gyakorlat.

Kozmetikus mestervizsga felkészítő témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Szakmai anatómia ismeretek bemutatása;
• Bőr diagnosztizálása és kezelése;
• A kozmetikai kezelések során használt módszerek, eszközök és anyagok bemutatása;
• Szakmai gyakorlat.

Sminkes témakörű képzés
A képzés tervezett témakörei:
• Szakmai anatómia ismeretek;
• A különböző célú sminkelések során használt módszerek, eszközök és anyagok bemutatása;
• Szakmai gyakorlat.