Flag Orosháza és Vidéke Ipartestület

IPOSZlogo

TÁMOP 2.1.4-09/1-2010-0007
A képzésben való részvétel feltételei

 

A mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak és tulajdonosainak a képzésekben való részvétele 100%-os támogatottságú, abban az esetben, ha megfelelnek az ehhez előírt feltételeknek. Ennek alapján a résztvevők számára a képzés INGYENES, valamint a napi 4 oktatási óra időtartamot meghaladó képzések esetében a résztvevők étkezési ellátást is ingyenesen kapnak. A résztvevőknek csak a képzésekre való utazás költségét kell vállalniuk.

A 100%-os támogatottság feltételei, hogy a képzésbe bekapcsolódó vállalkozás
 nem merítette ki a „de minimis” keretét, azaz nem részesült 200.000 euró összegű
támogatásban;
 legkésőbb 2012. április 30-ig kijelöli azt a munkavállalót, vagy alkalmazásban
álló tulajdonos személyt, aki az adott képzésen részt kíván venni;
 legkésőbb 2012. április 30-ig együttműködési megállapodást köt az IPOSZ-szal a képzésben történő részvételre vonatkozóan.

Az együttműködési megállapodásban a vállalkozásnak kötelezettséget kell
vállalnia, hogy a munkavállalójának vagy alkalmazásban álló tulajdonosának a képzési napokon történő részvételét biztosítja.

A képzésben résztvevőknek a képzési napok minimum 90%-án kötelező a részvétel.

Képzések lehetséges helyszínei:
a közeljövőben a Projekt Irányító Testület határozata - az előzetesen az ipartestületekkel folytatott egyeztetések – alapján kerül meghatározásra. A képzések helyszíneit úgy kívánjuk meghatározni, hogy az a jelentkezések alapján minél kevesebb utazással elérhető legyen a résztvevők számára. A képzési helyszínekről a jelentkezési lapok elemzése után  pontos tájékoztatást fogunk adni! Minden megyében minimum egy képzést kívánunk megszervezni.

A végleges helyszíneket a honlapon fogjuk közölni.

Képzések tervezett ütemezése:
Törekszünk arra, hogy a képzések lehetőség szerint délutáni, illetve esti órákban, valamint hétvégi napokon kerüljenek megtartásra. A végleges ütemezést annak figyelembe vételével kell elkészítenünk, hogy a képzéseket a támogatási szerződés módosítása szerint 2012. december 31-ig bezárólag lehet lebonyolítani. Ezúton is örömmel tájékoztatjuk területi és szakmai ipartestületeinket, hogy 500 árufuvarozó képzésének előzetes ütemterve már elkészült országosan területi lefedettséggel, és a képzések a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a második negyedévben elkezdődnek. Az első árufuvarozói továbbképzés lebonyolítására a Győri Ipartestületnél kerül sor.
A képzéseket kizárólag az alábbi 6 régióban székhellyel működő mikro- és kisvállalkozásainak munkavállalói, és alkalmazásban álló tulajdonos személyei vehetnek részt: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl.
(A tulajdonos csak abban az esetben vehet részt a képzésen, ha a vállalkozásban, mint munkavállaló is be van jelentve.)
Formájukat tekintve a vállalkozások lehetnek egyéni vállalkozások, kft.-k, bt.-k és szövetkezetek. A mikro- és kisvállalkozás fogalmát az EU normatívák szerint kell értelmezni.